Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 - Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

 

Home Wie Wat Waarom Hoe Modern ? Referenties Foto's Rampen Contact
VME Bergmannlaan

De VME van een appartementsgebouw te Lier, Anton Bergmannlaan was reeds lang van plan renovatiewerken te laten uitvoeren aan de balkons.  Door de veelheid aan eigenaars en dus ook aan standpunten duurde de voorbereidingen zeer lang.  Toen de syndicus op punt stond om met pensioen te gaan wou hij uit principe de uitvoering van deze werken er nog doorduwen, wat hem uiteindelijk lukte.  De nieuwe syndicus liet een nieuwe wind waaien doorheen het gebouw en haar beheerraad en er werd besloten om een veel grondiger renovatie door te voeren nu men toch in een werfsituatie zou belanden, het gebouw in de stellingen zou staan, enz...  Er werd besloten om niet enkel de balkons te renoveren, doch ook de dakterrassen (ook omwille van de op til zijnde isolatieverplichtingen) en de gevels.  De buitenzijde van het gebouw zou in zijn geheel verbeterd en opgefrist worden.  Enkel het buitenschrijnwerk zou onaangeroerd blijven.

In augustus 2015 werd gestart met de werken.  Die verliepen vlot ondanks enkele zware discussies met enkele eigenaars.

De balkonvloeren werden uitgebroken tot op het beton en de balustrades werden verwijderd, er werd een nieuwe hellingschappe geplaatst, de spouwmuren werden onderkapt om er een drainerend vochtscherm in aan te brengen, de balkonranden werden van nieuwe randprofielen en van nieuwe balustrades voorzien en op de vloeren werd een kunststofvloer met kwartslaag geplaatst die meteen de waterdichting vormt.  Tussen de balkons werden nieuwe scheidingspanelen geplaatst.

De dakterrassen werden eveneens opgebroken tot op het beton en van een droge uitvulling voorzien om helling te maken met daarop een waterdichting in roofing met ingewerkte isolatielaag.  De tappunten werden vernieuwd en de afvoerbuizen (die volledig dicht zaten van het vuil) werden doorgespoten.  Op de roofing werden tegels op tegeldragers geplaatst.  De borstwering van de dakterrassen werd bekleed met een aluminium muurkap en een nieuwe balustrade.  De spouwmuren rondom werden onderkapt en de oude, verroeste pergola's werden weggenomen.

De waterdichting onder de gelijkvloerse terrassen tegen de achtergevel werd vervangen, zodat deze terrassen niet terug weggenomen moeten worden als de waterdichting van de onderliggende parking vernieuwd moet worden binnen enkele jaren.  Er werden ook hier nieuwe terrasdals op tegeldragers geplaatst en nieuwe scheidingspanelen tussen de terrassen.  De achtergevel werd ook hier weer onderkapt om drainerende spouwsluitingen aan te brengen die afwateren over de opstand van de nieuwe waterdichting.

Het metselwerk van de gevels werd nagezien en hersteld, waar nodig, en dan geschilderd met een speciale muurverf, die waterafstotend van aard is.  De delen in beton werden gereinigd en eveneens geschilderd.  Hierdoor werd het vroegere, sombere gebouw opgefrist en volledig beschermd tegen weersinvloeden.

Het eindresultaat is verbluffend.  Voorbijgangers kijken met bewondering op naar het opgefriste gebouw, waar vroeger de notabelen van Lier kwamen wonen, maar dat door de jaren begon te vervuilen en veel van zijn pluimen verloor.  De appartementen zijn zeker in waarde gestegen, waardoor de financiŽle inspanningen zich gegarandeerd gaan terugbetalen.  De VME kan ook hier weer voor minstens 50 jaar gerust zijn.

Realisatie