Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 - Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

 

Home Wie Wat Waarom Hoe Modern ? Referenties Foto's Rampen Privacyverklaring Contact

Waarom een architect ?

 

Zeer dikwijls krijg ik de vraag, waarom men met een architect moet werken en daarbij meteen de opmerking dat het ereloon van de architect een serieus surplus is, dat beter aan iets anders kan besteed worden in het bouwproces.

De waarheid ligt echter juist in het tegenovergestelde en het antwoord op de gestelde vraag kan meteen ook in de motivering teruggevonden worden.

Ten 1ste is er de architectuur. Door de eeuwen heen heeft de mens zich geuit d.m.v. architectuur en heeft hij zijn imago weten hooghouden door een prestigieus bouwwerk op te richten dat als het ware een visitekaartje is van zijn levenswijze, zijn kapitaal, zijn bedrijf, of wat dan ook.  Zelfs de meest primitieve mensen waren fier een hut of een tent te kunnen bouwen met een eigen versiering erop of met een eigen vorm, zodat ze t.o.v. de anderen konden laten zien dat zij daar woonden en dat die hut van hen was en van niemand anders.  Als we klein waren bouwden we zo ook onze boomhutten of schuilplaatsen in een bos met een eigen kenmerk om te zeggen "dit is van en door mij".  Zo ook bouwen wij nu nog een huis dat verschilt van de andere huizen of gebouwen om te laten zien dat het van ons is, omdat het opgericht is volgens onze principes.

Alleen, en hier loopt het al mis, worden deze gebouwen niet helemaal opgericht zoals we dat willen, maar wel zoals de algemene (gemakkelijke) constructietechnieken het doen gebeuren. De bouwheer als leek weet immers niet wat deze constructietechnieken toelaten te doen, omdat die veel verder geŽvolueerd zijn dan het louter samenbinden van houten staken met huiden erover.  Ook de aannemers zullen het gebouw liefst zo eenvoudig mogelijk willen uitvoeren, want waarom het moeilijk maken, als het makkelijk ook kan. Trouwens een gemakkelijke uitvoering is voor hen veel rendabeler dan een moeilijke.

Een architect is hier dus op de juiste plaats om vormelijk en constructief iets meer te doen dan een doorsnee leek het zou doen. Dit wil daarom nog niet zeggen dat het gebouw daarom duurder zal worden. Meestal wordt het door zijn toedoen juist goedkoper.


Een 2de reden is die van de controle op de uitvoering. Dit gaat veel verder dan alleen maar eens komen zien op de werf.

De meeste aannemers stellen hun offertes op in een sterke concurrentiegeest, waarbij elke aannemer zal proberen een zo interessant mogelijke prijs te bieden voor de geplande werken. Vooral dan de aannemers die per sť het werk willen zullen het niet nalaten hun prijs zodanig te drukken dat ze er zelf niet meer aan uit kunnen.  Als zulk een aannemer dan toch het werk toegewezen krijgt zal hij op de uitvoering van alles moeten gaan verzinnen om zijn verlies te dekken. Hij gaat minder betonijzer voorzien in een minder dikke betonplaat, hij gaat minderwaardige materialen gebruiken, hij gaat elke mogelijke aanleiding tot discussiŽren met beide handen aangrijpen om er toch maar iets aan over te kunnen houden.

Als er dan niemand is die dit systeem doorziet en die aannemer verplicht zijn werk uit te voeren zoals het voorgeschreven is en waarvoor hij een contract heeft afgesloten, dan zal de bouwheer binnen enkele jaren serieuze problemen krijgen met zijn bouwwerk. En met problemen bedoel ik dan alle dingen waarover al zoveel procedures bij de Rechtbanken lopen, zoals vochtindringing, schimmelplekken door koude bruggen, scheuren en barsten, verzakkingen, e.d. Als U dergelijke problemen moet laten herstellen nadien, kost U dat ruim meer dan het dubbele van het ereloon van een architect, die het had kunnen voorkomen.

Vandaar dat men zegt dat het ereloon van de architect de verzekeringspolis is van een gebouw en dat zijn ereloon op termijn dubbel en dik terugverdiend wordt .


Een 3de reden vindt men in het feit dat, wanneer met een architect wordt gewerkt, het bouwwerk dikwijls veel goedkoper uitkomt en het ereloon van de architect dus zelfs kan terugverdiend worden op korte termijn, soms zelfs reeds voordat het bouwwerk werd beŽindigd.  Er kan immers, door met een lastenboek en meetstaat te werken (waarin u zelf samen met de architect bepaald welke materialen en bouwsystemen gebruikt zullen worden), aan verschillende aannemers offerte gevraagd worden, die op dezelfde basis opgesteld worden, waardoor men een duidelijker beeld krijgt van wie de duurste en wie de goedkoopste is.

Indien men zonder lastenboek, meetstaat, plan, details, enz... werkt, dan krijgt men van iedere aannemer een andere visie, een andere prijs, andere materialen en bouwsystemen.  Begin dan maar te kiezen.


Een 4de reden is het feit dat het wettelijk verplicht is om met een architect te werken. In de wet van 1939 werd het beroep van architect beschermd en werd iedereen, die bouwt of verbouwt, verplicht met een architect te werken voor minstens het ontwerp en de controle op de uitvoering ervan.  Zoals reeds eerder aangehaald bestaat het ontwerp niet enkel uit de plannen, maar ook uit het lastenboek, de meetstaat en de details, die deze plannen aanvullen.

In de jaren '60 werd dan de Orde van Architecten opgericht bij wet, die dan op haar beurt de juiste taak van de architect moest omschrijven en de ereloonbarema's moest opstellen om zo te vermijden dat de architecten onderling geen concurrenten zouden worden, doch wel "confraters", zodat de kwaliteit van het bouwen zou gegarandeerd blijven.  De architect heeft daarbij een publieke functie om bijvoorbeeld veiligheid, hygiŽne, woonkwaliteit, gezondheid, enz te garanderen.

De laatste tijd is de Orde van Architecten ook veel actiever geworden op het vlak van het "pakken" van architecten die handtekeningen verkopen (wat onder de noemer "schriftvervalsing" valt), onvolledige opdrachten aanvaarden of wanprestaties leveren. Ook opdrachtgevers die zonder architect werken na het bekomen van de bouwtoelating worden door de Orde van Architecten aangevallen en voor de Rechtbank gedaagd.