Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 - Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

 

Home Wie Wat Waarom Hoe Modern ? Referenties Foto's Rampen Privacyverklaring Contact

Disciplines

 

Architectuur
Enkel volledige opdrachten vanaf de eerste lijn op papier tot en met de afwerking van het gebouw

Gerechtsexpertisen
Hoofdzakelijk voor de Rechtbanken van Antwerpen en Turnhout, zowel voor de Vredegerechten en voor 1ste Aanleg en Koophandel, ook voor het Hof van Beroep

Minnelijke expertisen
Aangesteld in gemeen overleg tussen partijen waarbij vooraf overeengekomen kan worden dat men zich neerlegt bij mijn bevindingen of dat ik als arbiter optreedt om partijen tot een minnelijke regeling te brengen

Technische bijstand
Bij betwistingen tussen bouwpartners, meestal éénzijdig aangesteld, in het kader van onderhandelingen, pogingen tot minnelijke regelingen, gerechts- of verzekeringsexpertisen, ...

Bouwkundig advies
Allerlei technische raad omtrent gebouwen, ook naar onderhoud toe, naar het oplossen van problemen, naar verbeteringen van verouderde situaties, ...

Energieaudits
Om energieadvies te geven omtrent gebouwen in het kader van de EPB- & EPC-normen (type B)

Schattingen onroerend goed
Waardebepalingen van gronden en gebouwen voor verkoop, verhuur, ed...